.
Ngày 9-12-2019 Trang chủ Diễn đàn TRANSLATE

Tin tức - Sự kiện

Kinh tế - Hội nhập

Tài chính - Ngân hàng

Pháp luật - Hình sự

Văn hóa - Xã hội

Thể thao - Nghệ thuật

Thương mại Dịch vụ

Điện tử - CNTT-VT

Sở hữu - Bản quyền

Cơ hội và thách thức

Doanh nghiệp - Thị trường - Sản phẩm

Tổ chức VNGO

Văn bản - Quy định

Trang TỔNG HỢP

Đấu thầu - Dự án

Game Online - Internet

Thị trường chứng khoán - Đầu tư

Tin học giải trí

Trao đổi logos

Dành cho quảng cáo
Liên hệ 04-5624487 - info@minhviet.com.vn
Xem Bảng giá!
 LIÊN KẾT
Services
Đấu thầu - Dự án

Cung cấp giải pháp kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu tích hợp

Chương trình Hỗ trợ Quốc tế (ISG) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) được thành lập tháng 4 năm 1997 nhằm hỗ trợ Bộ trong việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ chính thức (ODA). Các nhiệm vụ của ISG bao gồm: phổ biến thông tin điều phối với các nhà tài trợ và Bộ đối thoại chính sách chuẩn bị hội thảo, diễn đàn và các hoạt động khác.

 

Phiên bản: 11 tháng 7 năm 2006

 

 

A.        Giới thiệu

 

Chương trình Hỗ trợ Quốc tế (ISG) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN& PTNT) được thành lập tháng 4 năm 1997 nhằm hỗ trợ Bộ trong việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ chính thức (ODA). Các nhiệm vụ của ISG bao gồm: phổ biến thông tin điều phối với các nhà tài trợ và Bộ đối thoại chính sách chuẩn bị hội thảo, diễn đàn và các hoạt động khác.

 

Nhằm thực hiện được các nhiệm vụ trên, Văn phòng ISG đã xây dựng và đưa vào sử dụng bộ cơ sở dữ liệu (CSDL) của các dự án ODA và phi chính phủ. CSDL này đã có những đóng góp đáng kể trong việc cung cấp thông tin về các dự án trong ngành. Tuy  nhiên, trong quá trinh sử dụng bộ CSDL này bộc lộ một số điểm chưa được hoàn chỉnh, đặc biệt là những khó khăn trong tổng hợp báo cáo, đánh giá và chia sẻ kinh nghiệm.  CSDL này chưa cung cấp được những thông tin cần thiết và có liên quan đến việc quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn vốn ODA của ngành. Mặt khác, việc chia sẻ thông tin còn có nhu cầu ở các lĩnh vực khác như văn bản pháp luật, các qui định và nghị định của ngành..vv.

 

Để đáp ứng yêu cầu chia sẻ thông tin ngày càng cao giữa các bên liên quan cũng như khắc phục những hạn chế nêu trên của bộ CSDL - ODA ,  Văn phòng ISG có kế hoạch  phát triển một bộ CSDL tích hợp tận dụng tối đa các CSDL của từng lĩnh vực khác nhau đã và đang được sử dụng và phát triển, tương thích cao đối với các phần mềm và CSDL đang được sử dụng trong Bộ.

 

B.      Mục tiêu của việc xây dựng bộ CSDL tích hợp

 

Nhằm xây dựng và hoàn thiện nội dung hệ thống bộ CSDL tích hợp nâng cao nguồn thông tin đối thoại chính sách, điều phối trong và ngoài Bộ, giữa Bộ với các Bộ khác, các nhà tài trợ, các tổ chức phi chính phủ, các đối tác và các tỉnh thành giúp cho việc sử dụng nguồn vốn ODA một cách có hiệu quả đóng góp thực hiện các kế hoạch, chính sách, chiến lược phát triển của Chính phủ và ngành. 

 

C.      Sản phẩm

 

Một CSDL tích hợp sẽ bao gồm các bộ phận CSDL thuộc các lĩnh vực sau và được thể hiện bằng hai ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh (có thể mở rộng nếu cần thiết):

(i)                              Các dự án viện trợ phát triển ODA và phi chính phủ (đã có sẵn)

(ii)                        CSDL các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI). CSDL cần được sửa

(iii)                    Hệ thống văn bản pháp quy ngành NN& PTNT

(iv)                      Các chính sách phát triển liên quan đến ngành (cả của phía Chính phủ và các nhà tài trợ chính)

(v)                            Tổ chức ngành

(vi)                      Dịch vụ tư vấn.

 

(Nội dung cho các bộ CSDL từ mục (ii) đến mục (vi) đã được chuẩn bị, và sẽ được sử dụng làm đầu vào cho CSDL tích hợp, và sẽ do đơn vị trúng thầu đưa vào CSDL tích hợp).

 

Yêu cầu đối với sản phẩm:

 

·              Xây dựng một hệ thống thông tin mạch lạc và có thể mở rộng để dễ cập nhập dữ liệu. Có thể đề xuất nâng cấp cấu trúc bộ CSDL hiện có

·              Bộ CSDL tích hợp có cách trình bày lôgíc, tiện dụng, và được thể hiện bằng hai ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh

·              Bộ CSDL tích hợp có thể dễ dàng cài đặt từ CD-ROM vào các máy tính cá nhân chạy trong môi trường Windows 2000, Windows XP trở lên

·              Bộ CSDL tích hợp hoàn thành phải bao gồm các nội dung cơ bản, được cập nhật đầy đủ các thông tin do Văn phòng ISG cung cấp (dưới dạng MS Word, PDF, hoặc dạng file ảnh và ngoài ra phải có các tính năng khác như tìm kiếm, mẫu báo cáo tự động, cung cấp thông tin (mạng của Vụ HTQT, mạng của ISG, trang web của Vụ HTQT, v.v.)

·              Cấu trúc thông tin phải được thể hiện một cách hệ thống và được Văn phòng ISG, Ban Chỉ đạo và Vụ HTQT chấp thuận

·              Giao diện dễ sử dụng đối với người sử dụng mạng nội bộ (LAN), Internet, và CD-ROM

·              Bộ CSDL tích hợp hoàn thành phải bao gồm các CSDL nhỏ nêu ở trên được giới thiệu trên trang web của VP ISG và Vụ HTQT - Bộ NN& PTNT, và có cộng cụ theo dõi lượt truy cập trên cả hai trang web này CSDL này phải có cơ chế cấp quyền (limited access), cán bộ của ISG sẽ là người cấp quyền truy cập (nên có từ 2 đến 3 tài khoản là admin).

·              Để có thể đưa bộ cơ sở dữ liệu tích hợp lên trang web của Vụ HTQT, công ty trúng thầu cần thiết phải chỉnh sửa lại trang web của Vụ HTQT, cụ thể công ty phải đáp ứng các yêu cầu sau:

§              Thiết kế lại giao diện của trang web Vụ HTQT đảm bảo tính mỹ thuật cao (trên nền tảng cấu trúc đã được thiết kế và sử dụng). (giao diện phải được lãnh đạo Vụ HTQT chấp thuận)

§              Xây dựng cơ chế theo dõi lịch công tác của cán bộ Vụ HTQT.

§              Xây dựng cơ chế đăng tải các thông báo nội lên trang web của Vụ HTQT.

§              Diễn đàn trao đổi kinh nghiệm trong nội bộ Vụ HTQT.

§              Kho dữ liệu dung chung của Vụ HTQT trên web.

§              Lưu ý: cần xây dựng cơ chế cấp quyền vào diễn đàn, kho dữ liệu dung chung, lịch công tác, thông báo nội bộ.

§              Tập huấn cho cán bộ Vụ HTQT và Văn phòng ISG sử dụng và duy trì trang web của Vụ.

 

·              Dễ dàng cập nhật các thông tin và văn bản, đặc biệt là các thông tin về các dự án FDI và dịch vụ tư vấn.

·              Ngoài ra, bộ CDSL tích hợp cần tạo được cơ chế mở cho việc bổ sung các file dữ liệu (bản mềm), như: video clips, các file ảnh.

·              Công ty tư vấn thiết kế sẽ cung cấp một bộ tài liệu hướng dẫn cài đặt, sử dụng, và cập nhật bộ CSDL tích hợp (bằng tiếng Việt nếu có cả tiếng Anh sẽ là một lợi thế và sẽ được xem xét trong quá trình chấm thầu).

·              Sau khi hoàn thành xây dựng CSDL tích hợp, công ty tư vấn thiết kế sẽ phải bàn giao toàn bộ mã nguồn của chương trình CSDL cho Văn phòng ISG.

 

 

D.      Nhiệm vụ cần tiến hành (nhất thiết phải tuân thủ công ty tư vấn trúng thầu có thể đề xuất thêm trong quá trình xây dựng)

 

Công ty tư vấn hỗ trợ kỹ thuật trúng thầu sẽ tham vấn với Văn phòng ISG và Vụ Hợp tác Quốc tế (HTQT) Bộ NN& PTNT để:

 

1.          Có thể liên hệ với Văn phòng ISG hoặc Vụ HTQT, Bộ NN& PTNT để tìm hiểu thêm các thông tin cần thiết

2.          Cần hiểu rõ cấu trúc hệ thống thông tin hiện nay của ISG như trang chủ ISG, mạng LAN của Vụ HTQT, bộ CSDL về nguồn vốn ODA, v.v.

3.          Cần hiểu rõ cấu trúc hệ thống thông tin hiện nay của Bộ NN& PTNT và các liên kết.

4.          Tham vấn với một số cán bộ chủ chốt có liên quan đến lĩnh vực CNTT của Bộ, Vụ HTQT và Văn phòng ISG

5.          Đề xuất giải pháp để phát triển bộ CSDL hiện thời được trình lên để Ban Chỉ đạo và Vụ HTQT lựa chọn (thông qua Văn phòng ISG)

6.          Phát triển cấu trúc CSDL tích hợp

7.          Nhập dữ liệu và các văn bản cho CSDL tích hợp. Các tài liệu (bản mềm, bản cứng) sẽ do Văn phòng ISG và các chuyên gia trong nước thu thập, tổng hợp và cung cấp

8.          Phối hợp với các chuyên gia thu thập, xử lý thông tin để thể hiện nội dung một cách thích hợp nhất.

9.          Đưa bộ CSDL tích hợp đã hoàn thành lên trang web của ISG và của Vụ HTQT Bộ NN và PTNT

10. Xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng và cập nhật bộ CSDL.

11. Tập huấn cho các cán bộ Văn phòng ISG trong việc sử dụng và cập nhật bộ CSDL tích hợp khi đã hoàn thiện.

 

Ngoài ra, một hội thảo sẽ do Văn phòng ISG tổ chức. Công ty tư vấn sẽ chịu trách nhiệm trình bày toàn bộ nội dung bộ CSDL đã xây dựng để lấy ý kiến các bên liên quan. Các ý kiến góp ý của các bên liên quan sẽ được Văn phòng ISG tổng hợp và xem xét. Công ty tư vấn có trách nhiệm chỉnh sửa theo các nội dung yêu cầu của Văn phòng ISG. 

 

E.        Yêu cầu  đối  với đơn vị  cung cấp dịch vụ được lựa chọn

 

Đơn vị được lựa chọn cung cấp dịch vụ cần đáp ứng được những yêu cầu sau:

 

1.          Có đăng ký với các cơ quan chức năng, hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin hay các ngành có liên quan

 

2.          Có đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm về công nghệ quản trị mạng và xây dựng hệ thống thông tin

 

3.          Có uy tín với khách hàng (cung cấp danh sách khách hàng và thông tin vắn tắt về các sản phẩm do công ty trúng thầu thiết kế từ năm 2000 (sẽ là một lợi thế khi xét thầu).

 

4.          Sử dụng các phần mềm có bản quyền khi xây dựng CSDL tích hợp. Trong quá trình xây dựng cũng như sử dụng bộ CSDL tích hợp, nếu công ty tư vấn sử dụng các phần mềm không có bản quyền hợp pháp và xảy ra tranh chấp với tác giả, trách nhiệm sẽ thuộc về công ty tư vấn. Văn phòng ISG sẽ không chịu trách nhiệm về việc vi phạm bản quyền phần mềm do công ty tư vấn sử dụng.

 

5.          Có hiểu biết tốt về hệ thống mạng và các vấn đề CNTT của Bộ NN và PTNT sẽ là một lợi thế.

 

H. Báo cáo

 

Công ty tư vấn sẽ báo cáo trực tiếp với Ông Lê Văn Minh, Vụ Trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế theo sự sắp xếp của Văn phòng ISG. Ngoài ra, công ty tư vấn sẽ làm việc và báo cáo thường xuyên với Quản lý Văn phòng ISG và các bên liên quan (khi có yêu cầu của Văn phòng ISG). 

 

I. Sự hỗ trợ của Văn phòng ISG và Vụ HTQT

 

Văn phòng ISG sẽ giám sát và quản lý quá trình thực hiện và sẽ hợp tác với công ty tư vấn và các chuyên gia trong nước trong suốt quá trình xây dựng bộ CSDL tích hợp. Văn phòng sẽ đảm bảo mọi thủ tục như việc cung cấp các văn bản cần thiết, tổ chức họp, biên dịch các tài liệu cần thiết để đưa vào CSDL tích hợp.

 

K. Kế hoạch làm việc

Công ty tư vấn sẽ đưa ra kế hoạch làm việc, trong đó cần nêu rõ thời gian dự kiến hoàn thành CSDL tích hợp. Tuy nhiên, sản phẩm cần được hoàn thành trước ngày 15 tháng 12 năm 2006 (thời gian có thể điều chỉnh khi có sự thống nhất giữa Văn phòng ISG và công ty cung cấp dịch vụ). Bản kế hoạch xây dựng CSDL tích hợp do công ty tư vấn đề xuất phải sẽ được Văn phòng ISG, Ban chỉ đạo và Vụ HTQT chấp thuận. Kế hoạch này có thể cần điều chỉnh sau khi trúng thầu và trước khi ký kết hợp đồng chính thức với Văn phòng ISG

  Back to Prev Quay lại
Mục tin:
 id_2963 (#25142) Thiết bị máy tính, Xây dựng phần mềm , v.v. - 3/10/2006
 id_2933 (#5110) Lắp đặt trang thiết bị phòng thí nghiệm - 29/9/2006
 id_2851 (#6312) Cung cấp thiết bị đào tạo - 15/9/2006
 id_2831 (#3248) Thông báo đấu thầu Ban QLDA Trường Trung học Lương thực thực phẩm và VTNN. - 9/9/2006
 id_2817 (#7757) THÔNG BÁO MỜI THẦU - 6/9/2006
 id_2816 (#2764) Trung tâm Công nghệ phần mềm Đà Nẵng mời thầu - 6/9/2006
 id_2815 (#2542) THÔNG BÁO MỜI THẦU - 6/9/2006
 id_2810 (#2039) Đấu thầu 800 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ tại Hà Nội - 6/9/2006
 id_2775 (#2890) THÔNG BÁO MỜI THẦU - 31/8/2006
 id_2774 (#2206) THÔNG BÁO MỜI THẦU - 31/8/2006
 id_2755 (#2182) THÔNG BÁO MỜI THẦU - 29/8/2006
 id_2754 (#2225) TRUNG TÂM KỸ THUẬT TCÐLCL 2 MỜI THẦU - 29/8/2006
 id_2753 (#2084) CÔNG TY ÐIỆN LỰC 3 MỜI THẦU - 29/8/2006
 id_2700 (#2151) Mời thầu cung cấp hệ thống bảo mật - 22/8/2006
 id_2668 (#1995) Cung cấp giải pháp kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu tích hợp - 20/8/2006
 id_2553 (#2450) MỜI THẦU TƯ VẤN - LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DỰ ÁN: HỒ CHỨA NƯỚC BẢN MỒNG - 5/8/2006
 id_2422 (#8199) THÔNG BÁO MỜI THẦU: Tổng cục Hải quan tổ chức đấu thầu - 25/7/2006
 id_2252 (#2611) BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TỈNH ỦY LÀO CAI THÔNG BÁO MỜI THẦU - 22/6/2006
 id_2011 (#2397) MỜI THẦU CUNG CẤP THIẾT BỊ MẠNG TIN HỌC - 5/6/2006
 id_1995 (#2098) TRƯỜNG ÐẠI HỌC HÀNG HẢI MỜI THẦU - 3/6/2006  Back to Page 1  Next to Page 3

Chọn Mục tin khác:
free counters
Tin Nổi bật
 • Toàn cảnh Gặp gỡ ICT Xuân Ất Mùi 2015 (17527)
 • GẶP GỠ ICT XUÂN ẤT MÙI - 2015 (12/3) (15944)
 • Trung tâm kiểm soát không lưu hiện đại nhất Việt Nam được khánh thành (19322)
 • VIBRATION - Phân tích độ rung công nghiệp cho việc bảo trì chủ động và tăng độ tin cậy của máy móc (16763)
 • Mới phát hiện ra một triệu chứng đột quỵ! (43416)
 • Máy kiểm tra Phóng Hồ quang điện MK-720 (Corona Discharge Checker) (19949)
 • Thiết bị siêu âm đo độ dày (Ultrasonic Thickness Indicator) TI-45N/45NB/45NC (16413)
 • Thiết bị đo độ cứng cầm tay (Handy Hardness Tester) SONOHARD SH-21(E) (16583)
 • Máy đo độ rung MK21 (Vibrometer) (18395)
 • Công ty JFE sẽ đầu tư 300 triệu USD vào Indonesia (17906)
 • TS. Alan Phan: “Hiểu rõ luật chơi và cúi đầu chấp nhận” (17311)
 • “VN có thể bắt kịp Thái Lan 10 năm tới, hoặc không bao giờ” (18953)
 • Phải làm Trung Quốc chùn bước, chấm dứt hành động thô bạo trên biển Đông (24001)
 • Chặn ngay những hành động sai trái của Trung Quốc (19720)
 • Thời tiết sân bay hiện tại (20581)
 • Bán/ chuyển giao đất rừng 42Ha tại xã Trường Sơn, Lương Sơn, Hòa Bình (21805)
 • Catalogs sản phẩm JFE AdvanTech sử dụng trong hệ thống tích hợp Scada H (19514)
 • Dự án Trường Sơn liên kết - chuyển đổi (BDS) (22114)
 • Trao đổi logos - liên kết quảng cáo (25702)
 • Top 10 news
  Đấu thầu - Dự án
  1. Nhà thầu phản ánh (58846)
  2.
  Thiết bị máy tính, Xây dựng phần mềm , v.v. (25142)
  3.
  Cần quan tâm đúng mức tới kế hoạch đấu thầu (19906)
  4.
  TS. Alan Phan: “Hiểu rõ luật chơi và cúi đầu chấp nhận” (17311)
  5.
  Thái Nguyên: Yêu cầu một số địa phương thanh toán tiền nợ cho nhà thầu (17180)
  6.
  Nội dung của Hồ sơ yêu cầu chào hàng cạnh tranh (9011)
  7.
  'Thị trường nhà đất có thể hồi phục vào cuối năm nay' (8771)
  8.
  Công ty xi-măng Chinfon mời thầu THI CÔNG GÓI THẦU SỐ: XD-09 (8452)
  9.
  THÔNG BÁO MỜI THẦU: Tổng cục Hải quan tổ chức đấu thầu (8199)
  10.
  THÔNG BÁO MỜI THẦU (7757)
  Quan điểm của bạn về khả năng hợp pháp hoá cá cược bóng đá tại Việt Nam?
  Ủng hộ hoàn toàn
  Còn tuỳ hình thức triển khai
  Phản đối
  Cần thí điểm với quy mô nhỏ trước
   [ Xem KQ ]
  FlaX

  Locations of visitors to this page

  Trở về đầu trang Tro ve dau trang  

  Số trực tuyến: 647
   Số truy nhập


  BanTinNhanh (QuickNews) - Tổng hợp từ Internet - Email: admin@bantinnhanh.com
  © Copyright Reserved 2004-2006 Q-News.
  Developed by MinhViet JSC & Technoaid - Powered by MVC Web-CMS 1.0